Gotowanie

separator tłuszczu- czyszczenie, utylizacja, konserwacja

Separatory tłuszczu to dla wielu przedsiębiorstw niezbędne urządzenia, są odpowiedzialne za oddzielanie tłuszczu od reszty ścieków, co jest ważnym działaniem w celu utrzymania rur i systemu kanalizacji w dobrym stanie, bez zbędnych złogów tłustych substancji.
Ich działanie będzie skuteczne, jeśli będą odpowiednio konserwowane i czyszczone.

Czyszczenie separatora

Przez czyszczenie rozumie się opróżnianie separatora z zalegających warstw tłuszczu.

Ponadto rozróżnia się opróżnianie pełne i niepełne. Podczas całkowitej utylizacji zawartość separatora jest opróżniana, czyszczona i napełniana przez firmę utylizacyjną. Podczas częściowej utylizacji oddzielone tłuszcze / oleje oraz szlam są gromadzone w oddzielnych pojemnikach i utylizowane oddzielnie.

Poza tym istnieje możliwość tzw. bezpośredniego odsysania w celu redukcji zapachów. W tym przypadku przewód ssący w gruncie układa się na przykład na zewnętrznej ścianie budynku, tak aby był łatwo dostępny dla pojazdu utylizacyjnego.

Utylizacja.
Separator tłuszczu jest całkowicie opróżniany i czyszczony przynajmniej raz w miesiącu, najlepiej co dwa tygodnie. Kolejne napełnianie układów separatora należy przeprowadzić za pomocą wody (np. Wody pitnej, wody eksploatacyjnej, przygotowanych ścieków z układu separatora tłuszczu), która jest zgodna z ogólnymi zaleceniami i wymogami.

Konserwacja.
System separatora musi być serwisowany raz w roku zgodnie z instrukcjami producenta. Najlepiej by taki zabieg był wykonywany przez eksperta, z tego zakresu.